*Hava, yol muhalefeti
*Doğal afet
*Savaş
*Terör
*Ayaklanma
*Değişen mevzuat hükümleri
*Üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza
*Ürün stok da kalmaması veya ürün başka bir alıcı için rezerv edilmesi
*Satın alınan ürünün üretim tesisinden, satış kanallarına geç ulaşması